Od maca z rynku zniknęło 21 firm pożyczkowych

firma pożyczkowa chwilówki ustawa antylichwiarska

Wystarczyły trzy miesiące obowiązywania przepisów znowelizowanej ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, aby działalność zawiesiło lub zakończyło 21 firm udzielających chwilówki. Czy nowe prawo okazało się korzystne dla konsumentów?

Nowa ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym, nazywana potocznie ustawą antylichwiarską, weszła w życie 11 marca 2016 roku. Zgodnie z jej zapisami, firma udzielająca pożyczek musi posiadać kapitał zakładowy w wysokości minimum 200 tys złotych i działać w formie spółki akcyjnej lub spółki z o. o. Ponadto zmienione prawo ustanawia limit kosztów pozaodsetkowych kredytów konsumenckich oraz wysokość odsetek za opóźnienie w spłacie zobowiązania.

W związku z tym, że nie wszystkie firmy pożyczkowe dostosowały się do nowych przepisów, musiały zawiesić lub zakończyć swoją działalność. Jak podaje Rejestr Firm Pożyczkowych stało się tak w przypadku 14 pożyczkodawców. Kolejnych 4 nie zmniejszyło pobieranych opłat, a pozostali 4 nie uwzględnili innych zapisów znajdujących się w ustawie. Łącznie od marca br. z rynku zniknęło 21 firm oferujących szybkie pożyczki przez internet.

Eksperci przyznają, że wykluczenie z rynku tych pożyczkodawców, którzy nie spełniają wymogów nowego prawa, jest zjawiskiem korzystnym. Dzięki temu rośnie zaufanie konsumentów, korzystających z usług instytucji pozabankowych, a pożyczkodawcy, którzy uczciwie prowadzą swoją działalność zyskują większą wiarygodność.