Koniec z missellingiem – nowe prawo chroni konsumentów

Polisolokaty pod lupą, dane polisolokat

Misseling to w wolnym tłumaczeniu chybiona sprzedaż. Ze zjawiskiem tym możemy się spotkać w wielu branżach, jednak w Polsce najwięcej kontrowersji wzbudziły praktyki missellingu stosowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Nowa ustawa ma przede wszystkim chronić klientów oraz wyeliminować z rynku nieuczciwych sprzedawców.

Misselling – co to takiego?

O missellingu w Polsce zaczęto mówić, gdy na rynku finansowym pojawiły się tzw. polisolokaty. Są to lokaty “opakowane” w polisy ubezpieczeniowe. Klient składa depozyt pieniężny, a jednocześnie otrzymuje ubezpieczenie na życie. W sprzedaży polisolokat uczestniczą zarówno towarzystwa ubezpieczeniowe jak i banki. Niestety, w wielu przypadkach klienci nie osiągali oczekiwanych zysków z inwestycji w polisolokatę. Rezygnacja z produktu wiązała się z koniecznością wniesienia potężnej opłaty likwidacyjnej, która była nierzadko równorzędna ze zgromadzonymi środkami. W jaki sposób dochodziło do “chybionej sprzedaży”? Klienci nie byli informowani o zasadach rezygnacji z polisololakty, a umowy zawierały zawiłe i niezrozumiałe dla przeciętnego konsumenta zapisy.

UOKiK walczy z missellingiem

Znowelizowana ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów weszła w życie 17 kwietnia br. W praktyce nowe przepisy mają doprowadzić do eliminacji umów zawierających zapisy niekorzystne dla konsumentów. Co ważne, zmienione prawo dotyczy wszystkich instytucji finansowych: banków, towarzystw ubezpieczeniowych oraz firmy pożyczkowej. Jakie zmiany wprowadza nowa ustawa?
• Zwiększenie kompetencji Prezesa UOKiK, który obecnie ma prawo stwierdzić zastosowanie niedozwolonego postanowienia umownego oraz wydać zakaz jego stosowania.
• Prezes UOKiK ma również prawo wydać tzw. decyzję tymczasową w przypadku, gdy zachodzi prawdopodobieństwo naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Decyzja tymczasowa może obowiązywać do czasu wydania decyzji ostatecznej.
• W celu sprawdzenia, czy dany przedsiębiorca posługuje się praktykami niezgodnymi z interesem konsumentów, przedstawiciele UOKiK mogą się wcielać w rolę “tajemniczych klientów”.
• Gdy zajdzie taka potrzeba, prezes UOKiK może podać do wiadomości publicznej informację o zagrożeniu stosowania nieuczciwych praktyk przez przedsiębiorców.

Czy dzięki nowemu prawu klienci mogą poczuć się bezpieczniej na rynku usług finansowych? Z pewnością. Warto jednak pamiętać, że najlepszą ochronę zapewnimy sobie sami, jeśli będziemy dokładnie czytać umowy, które podpisujemy.

Koniec z missellingiem – nowe prawo chroni konsumentów

Polisolokaty pod lupą, dane polisolokat

Misseling to w wolnym tłumaczeniu chybiona sprzedaż. Ze zjawiskiem tym możemy się spotkać w wielu branżach, jednak w Polsce najwięcej kontrowersji wzbudziły praktyki missellingu stosowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Nowa ustawa ma przede wszystkim chronić klientów oraz wyeliminować z rynku nieuczciwych sprzedawców.

Misselling – co to takiego?

O missellingu w Polsce zaczęto mówić, gdy na rynku finansowym pojawiły się tzw. polisolokaty. Są to lokaty “opakowane” w polisy ubezpieczeniowe. Klient składa depozyt pieniężny, a jednocześnie otrzymuje ubezpieczenie na życie. W sprzedaży polisolokat uczestniczą zarówno towarzystwa ubezpieczeniowe jak i banki. Niestety, w wielu przypadkach klienci nie osiągali oczekiwanych zysków z inwestycji w polisolokatę. Rezygnacja z produktu wiązała się z koniecznością wniesienia potężnej opłaty likwidacyjnej, która była nierzadko równorzędna ze zgromadzonymi środkami. W jaki sposób dochodziło do “chybionej sprzedaży”? Klienci nie byli informowani o zasadach rezygnacji z polisololakty, a umowy zawierały zawiłe i niezrozumiałe dla przeciętnego konsumenta zapisy.

UOKiK walczy z missellingiem

Znowelizowana ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów weszła w życie 17 kwietnia br. W praktyce nowe przepisy mają doprowadzić do eliminacji umów zawierających zapisy niekorzystne dla konsumentów. Co ważne, zmienione prawo dotyczy wszystkich instytucji finansowych: banków, towarzystw ubezpieczeniowych oraz firmy pożyczkowej.

Jakie zmiany wprowadza nowa ustawa?

  • Zwiększenie kompetencji Prezesa UOKiK, który obecnie ma prawo stwierdzić zastosowanie niedozwolonego postanowienia umownego oraz wydać zakaz jego stosowania.
  • Prezes UOKiK ma również prawo wydać tzw. decyzję tymczasową w przypadku, gdy zachodzi prawdopodobieństwo naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Decyzja tymczasowa może obowiązywać do czasu wydania decyzji ostatecznej.
  • W celu sprawdzenia, czy dany przedsiębiorca posługuje się praktykami niezgodnymi z interesem konsumentów, przedstawiciele UOKiK mogą się wcielać w rolę “tajemniczych klientów”.
  • Gdy zajdzie taka potrzeba, prezes UOKiK może podać do wiadomości publicznej informację o zagrożeniu stosowania nieuczciwych praktyk przez przedsiębiorców.

Czy dzięki nowemu prawu klienci mogą poczuć się bezpieczniej na rynku usług finansowych? Z pewnością. Warto jednak pamiętać, że najlepszą ochronę zapewnimy sobie sami, jeśli będziemy dokładnie czytać umowy, które podpisujemy.