Bieżące potrzeby finansujemy z programu 500+

program 500+, rodzina 500+, program dla rodzin

“Rodzina 500+” to program, który ma wspierać rodziców w wychowaniu dzieci, a przede wszystkim zachęcić pary do posiadania większej ilości potomstwa. Pomimo iż obawiano się, że Polacy będą niewłaściwie wydatkować rządowe pieniądze, okazuje się, że środki z programu są przeznaczane głównie na zaspokojenie bieżących potrzeb oraz edukację.

Według badania przygotowanego przez TNS na zlecenie Związku Banków Polskich większość badanych (51%) otrzymywane w ramach programu 500+ pieniądze przeznacza na edukację swoich dzieci. Następne w kolejności znalazły się bieżące potrzeby oraz zdrowie, które za rządowe środki finansuje odpowiednio 49% i 23% rodziców. Wbrew obiegowym opiniom Polacy nie korzystają ze świadczeń wychowawczych wyłącznie po to, aby kupić samochód lub nowy sprzęt RTV i AGD. 15% respondentów przyznało, że dodatkowe pieniądze przeznacza na dobra konsumpcyjne, 11% na kulturę i podróże, natomiast 8% na kupno dóbr trwałego użytku (pralka, lodówka). Ostatni na liście znalazł się zakup samochodu (5% odpowiedzi) oraz spłata kredytów – konsumpcyjnego i mieszkaniowego.

W trakcie przeprowadzania ankiety zapytano również o to, czy Polacy oszczędzają otrzymywane w ramach świadczenia pieniądze. Niestety, tylko niewielka ilość badanych zadeklarowała, że odkłada przynajmniej połowę rządowych środków. Pomimo wprowadzenia korzystnie oprocentowanych obligacji, w które rodzice mogliby inwestować dodatkowe pieniądze, znaczna część badanych przyznała, że nie oszczędza nawet złotówki.

Program “Rodzina 500+” wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku. Zgodnie z przyjętymi przepisami rodzicom będzie wypłacana kwota 500 zł miesięcznie na drugie i każde kolejne dziecko, bez względu na wysokość dochodu. Rodziny, w których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800 zł netto lub 1200 netto (w przypadku dziecka niepełnosprawnego) otrzymają świadczenie także na pierwsze bądź jedyne dziecko. Pieniądze będą wypłacane do momentu, kiedy dziecko ukończy 18 lat.